VOAV

VOAV

Snittomdömen

Om oss

“Trevligt bemötande till våra kunder och ett bra utfört jobb ser jag som en lönsam investering.”
Anders Adamsson, VD

Kvalitetspolicy

Vi ska uppfylla kontraktskrav, gällande lagar och föreskrifter med kunden i fokus. Vi ska dessutom eftersträva lösningar som leder till trygghet och värde för oss och våra kunder.

Våra fordon och vår utrustning ska vara effektiva och hålla hög kvalitet

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda genom utbildning och erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna. Varje medarbetare ska ha kunskap och ansvar för sina arbetsområden.

Vi ska genom ständiga förbättringar och en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt kvalitetsarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att skapa en hälsosam säker och hållbar arbetsmiljö genom att:

Vi ska uppfylla gällande lagar och krav inom arbetsmiljöområdet

Engagerat ledarskap med god kompetens

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Vi ska skapa en hälsosam och trivsam arbetsmiljö genom variation i arbetet och god social kontakt med kollegor. Personalen ska kunna medverka i planeringen av sina arbetsuppgifter och arbetsbelastning.

Vi ska planlägga och förebygga risker så att våra arbeten kan utföras på ett säkers sätt. Om olyckor eller tillbud ändå sker ska de rapporteras och följas upp för att eliminera upprepning och ständigt förbättra vår arbetsmiljö.  

Den här sidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Läs mer om vår sekretesspolicy här.