Vad är relining?

Relining eller rörinfodring är ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att renovera rörledningar i mark och fastigheter utan att behöva riva ut gamla rör eller befintliga stammar. 

Det finns två typer av relining; “strumpmetoden” och “sprutmetoden”. Med strumpmetoden blåser man upp en “strumpa” med härdplast som bildar ett nytt självbärande rör inuti det gamla. Med sprutmetoden applicerar man istället en beläggning med flera tunna lager. De nya rören är ca 3 mm tjocka med båda metoderna.

Till skillnad från ett stambyte kan de boende bo kvar under renoveringsprocessen eftersom relning inte bryter fastighetens yt- och tätskikt.

relining
relining

Avloppsakademins ordlista

Vatten som leds från fastigheter och vägar. Delas upp i spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Stående ledning som går mot vind och takplan.

Avloppsvatten från bad, disk och tvätt, även kallat gråvatten.

Metod för att riva eller göra hål i hårda material. Till exempel i badrum för att byta ut avlopp på traditionellt sätt.

Förkortning för brunn.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor.

Förkortning för diskbänk.

Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning som avleds i dräneringsledning eller dike.

Den typen av härdplast som används vid relining i vissa metoder. Stelnar med hjälp av härdarvätska.

En relining-metod som innebär att man skjuter in en ”strumpa”/flexibelt foder indränkt i epoxi som hålls uppe med hjälp av lufttryck tills den härdar. Se även strumpa.

När man med redskap fräser ut hårda beläggningar i rören. Kan ibland gälla rötter som vuxit in i rör under marken. I de sistnämnda fallen använder man sig av en så kallad rotskärare.

Förbindelsen mellan de rör som ansvaras av fastigheten och de som kommunen ansvarar för.

Här fördelas avloppsvattnet jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till filtrationsbädden.

Förkortning för gjutjärn, en vanligaste typen av rör till VA-system. Ersätts allt mer av plaströr.  

Ett rör som är kopplat till ett annat rör. Gäller framförallt från vertikala stammar.

Vid sköra grenrör används vid relining en bit flexibelt foder impregnerat med antingen epoxi eller polyester som förstärkning.

En allmän term för liggande ledningar i badrum, extra toalett mm.

Förstärkning med flexibelt foder i skarven till ett grenrör från stammen.

Upplösning av ett material, oftast metall, genom en kemisk reaktion. Sker i avlopp.

Mufflöst avloppssystem som är invändigt skyddat mot korrosion med hjälp av epoxi.

Förkortning för plast.

Typ av polymer som ofta framställs i formerna härdplast och termoplast.

Rör av polypropen. Polypropen tål högre temperaturer än PVC-rör .

Förkortning för renslucka, öppningsbar lucka på ledning, nyttjas för rensning och inspektion.

En inspektion av ledningssystem med hjälp av kamera för att undersöka rörens status.  

Huvudledningen som oftast ligger ingjuten i källargolv och som betjänar övriga ledningar i systemet. Denna ledning ansluter mot kommunens ledningsnät. Även kallad “samling”.

Ett samlingsnamn för alla enheter som ansluter mot avloppet t.ex. tvättställ, toalettstolar och brunnar m.fl.

Är den del av avloppsledningen som ligger utanför huskroppen och ansluter mot kommunala ledningar. Ledningen ligger på tomtmark och är fastighetsägarens ansvar.

Benämning på den del av en stam som viker av 90 grader från stående till liggande placering t ex i ett golv eller uppe vid tak och efter minst 0,3 m viker av 90 grader igen till stående placering.

En ritning över byggnaden som också visar var vatten- och avloppsledningar går. 

Resterna efter renat avlopps- och dricksvatten.

Förkortning för spygatt. Hål för vattenavledning i torra och kalla utrymmen där en vanlig golvbrunn skulle torka ut eller frysa.

Spillvatten är förorenat vatten som kommer från exempelvis diskhoar, toaletter och duschar.

Stående (vertikal) ledning.

Handlägger tvister om vatten, avlopp och värmeförsörjning.

En reliningmetod som innebär att man skjuter in ett flexibelt foder indränkt i epoxi som hålls uppe med hjälp av lufttryck tills den härdar. Fodret kan liknas en strumpa.

Snarlik sidodragning, men viker av med 45 graders böjar istället för 90 grader och ändrar placering i sidled med 0-0,5 m på den stående ledningen.

Förkortning för tvättbänk, t.ex. i tvättstuga.

Förkortning för tvättställ.

Förkortning för utslagsback, t.ex. i städutrymme.

Förkortning för vatten och avlopp.

Badrum, toalett, tvättstuga. Det enda som får bryta tätskiktet i väggar och golv i ett våtrum är brunn och avloppsledningar. 

Förkortning för toalettstol.

Källa: https://proline-group.com/sv/termer-och-f%C3%B6rkortningar

Den här sidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Läs mer om vår sekretesspolicy här.