Reliningsexperten FGK Sverige

Reliningsexperten FGK Sverige

Din expert på relining

Snittomdömen

Om oss

Reliningsexperten har lång erfarenhet av relining och fastighetsbranschen. Vi både utför och besiktigar relining med höga krav på vår personal för att kunna lämna ifrån oss ett resultat som vi kan stå för och som löser och uppfyller våra kunders problem och behov.

Genom vår samlade erfarenhet vet vi att relining kräver stor kunskap för att genomföras på bästa och mest hållbara sätt. Därför är vi måna om att våra medarbetare har specialistkunskaper inom nödvändiga områden och erfarenheter från olika sorters projekt, stora som små.

Den som anlitar oss ska känna sig trygg med att vi har de kunskaper och färdigheter som krävs och att vi alltid förstår och kan förklara vad vi gör. Vi vill vara ett föredöme, inspirera och ser utbildning och upplysning om hållbar relining som en del av vårt uppdrag. Vår ambition är att leva upp till vårt namn varje dag och i alla uppdrag som vi utför.

Besiktning

Vid besiktning lämnar vi aldrig något åt slumpen. Vi granskar, utvärderar och protokollför noga alla filmer (T25) innan relining för bästa och mest hållbara resultat. Nu kan vi också använda laser för en detaljerad kontroll och upptäckt av sprickor, skador och förslitningar. Vi börjar alltid med en förundersökning för att fastställa vilka behov som finns och minimera risken för beställningar av jobb som inte behövs.

Projektledning

Vi vet att reliningsarbeten kan vara komplicerade processer för bostadsrättstyrelser och fastighetsbolag att överblicka. Därför tar vi hand om projektledningen så att du som kund kan fokusera på annat. Under arbetet säkerställer vi exempelvis att arbetet flyter på – vi håller i byggmöten, kontrollerar dokumentation samt ändringar, tillägg och avgående arbeten (ÄTA) och ser till att tidsplanen hålls.

Upphandling och rådgivning

Tack vare vår långa erfarenhet och kunskap inom fastighetsbranschen och relining kan vi ställa de rätta frågorna vid en upphandling och vi erbjuder också projektledning vid entreprenad.

Den här sidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Läs mer om vår sekretesspolicy här.